Uncanny Loaf - No Woman No Cry

Met een gerust gevoel kunnen wonen in een serviceflat.

Posted Jan. 24, 2017, 4:10 p.m. By turkologa

Veel oudere mensen willen langer en langer zelfstandig kunnen wonen en dat is uiteraard ook volledig te verstaan. Het gevoel van onafhankelijkheid en vrij te kunnen doen wat je wil zijn hier belangrijke kernwoorde. Daarenboven is het ook goedkoper uiteraard om nog zelfstandig te kunnen blijven wonen in de plaats van al direct een kamer in een verpleeghuis voor ouderen te hoeven huren. Aan de andere kant kan het voor sommigen ook een geruster gevoel geven wetende dat je ook ondanks dat je nog op jezelf woont en volledig vrij en onafhankelijk bent, ook de mogelijkheid tot zorg in huis kan hebben, en daar komt het begrip serviceflat te boven, de perfecte combinatie voor mensen die al deze wensen van vrijheid willen maar aan de andere kant ook wel eens hulp nodig hebben.
 

Meerdere positieve aspecten.

Een ander groot voordeel en zeer aangenaam aspect van deze manier van wonen is dat je niet altijd alleen hoeft te zijn en misschien in dagen geen mens ziet, in vergelijking met indien je alleen in je eigen woning zou blijven wonen. In dergelijke service gebouwen zijn er immers verscheidene ontmoetingsruimtes beschikbaar waar medebewoners met elkaar een babbeltje kunnen slaan en een bakkie koffie kunnen drinken. Zo onstaat er een hechte band tussen de bewoners en het verzorgingspersoneel en krijg je een hechte familie. Voor vele mensen is dit als een ware herademing na jaren van eenzaamheid.
 

Weg met dat negatieve beeld.

Het is begrijpelijk dat het voor velen moeilijk is om hun eigen woning waar ze al jaren in hebben gewoond en waar hun ganse leven zich heeft afgespeeld zomaar achter te laten om naar een serviceflat te verhuizen en daardoor bestaat er ook een wat negatief beeld over serviceflats daar mensen dit aanzien als het opgeven van hun zelfstandigheid en het toegeven dat ze hulp nodig hebben, wat als laf zou beschouwd worden, maar zo is het absoluut niet en dat beeld kan je alleen maar veranderen door de mensen te laten zien hoe het er werkelijk aan toe gaat in dergelijke service gebouwen.